Огласна табла

Ово је званична интернет страница ЈУ ОШ „Иво Андрић“ – Ђулићи.

Сви објављени сликовни, видео и текстуални записи подлијежу заштити приватности и биће уклоњени на захтјев лица које се налази у запису, уколико сматра да је његова приватност повријеђена.