ПО Горњи Ранковић

Подручно одјељење Горњи Ранковић се налази у насељеном мјесту Горњи Ранковић ( сеоско подручје ) и удаљено је око 6 километара од централне школе у Ђулићима. Школски објекат у Горњем Ранковићу је новије градње и одличног грађевинског стања, а направљен је у школској 2002/03. години донацијом USAID – a.

Школски објекат је изолован од саобраћаја и са приступним путем. Има школско двориште, које још увијек није ограђено, а водом се снабдијева из локалног водовода, тако да је вода у објекту питка.

Настава се изводи у једној смјени и у једном комбинованом одјељењу, а тренутно 5 ученика од првог до петог разреда похађа наставу.