ПО Горњи Теслић

Подручно одјељење Горњи Теслић је удаљено око 4 километра од централне школе. Налази се поред магистралног пута Теслић – Бањалука ( сеоско подручје ). Настава у овом подручном одјељењу се изводи за ученике од првог до петог разреда, а тренутно наставу похађа око 40 ученика у чистим и комбинованим одјељењима.

Од школске 2021/22. године, настава се изводи у новом школском објекту са 3 учионице и пратећим садржајима. Објекат је направљен средствима Владе Републике Српске, а опремљен средствима из кабинета Предсједника Републике Српске.

Школа нема ограђено школско двориште, а у развојном плану школе је планирано ограђивање дворишта, којим би се повећала безбједност ученика школе. Настава у школи се изводи у двије смјене, а ученици не користе организован превоз до школе.