Помоћни радници

Ненад Јовичић, ложач

Младен Маркочевић, ложач ( ПО Горњи Теслић )

Бране Кузмановић, кућни мајстор

, ноћни чувар

Радојка Кузмановић, чистач

Сњежана Дакић, чистач

Криста Васић, чистач

Смиља Тривунчевић, чистач

Душана Кузмановић, чистач

Вера Лукић, чистач ( ПО Влајићи )

Драгица Павловић, чистач ( ПО Горњи Ранковић )

Славојка Божић, чистач ( ПО Горњи Теслић )